راهنمای وبسایت

پیش بینی افزایش سه چهارم واحدی نرخ بهره در آمریکا

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

 اقتصاددانان انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا برای سومین بار متوالی ، نرخ بهره را سه چهارم واحد (0.75 درصد) افزایش دهد.

«این اتفاق نشان می دهد فدرال رزرو سیاست مالی محدود کننده را اتخاذ خواهد کرد.»

قرار است نرخ بهره و سیاست های اقتصادی ، چهارشنبه ساعت 10:30 شب به وقت تهران اعلام شود.

به علاوه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ، جمعه ساعت 9:30 شب به وقت تهران سخنرانی خواهد کرد.

فدرال رزرو 2.5 درصد را محدوده خنثی در نظر گرفته است و اگر نرخ بهره سه چهارم واحد افزایش یابد، نرخ بهره فدرال در محدوده 3 تا 3.25 درصد خواهد بود.


آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد