راهنمای وبسایت

استقبال بی نظیر آمریکایی ها از ارزهای دیجیتال

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

میزان سرمایه گذاری آمریکایی ها در ارزهای دیجیتال در مقایسه با سال 2020 ، حدود 125 درصد افزایش یافته است.

طبق اطلاعات سایت فینبولد، در تابستان 2020، حدود 8 درصد از آمریکایی ها در ارزهای دیجیتال سرمایه گذای کرده بودند و این رقم در تابستان 2022 به 18 درصد افزایش یافت که نشان دهنده رشد 125 درصدی سرمایه گذاری آمریکایی ها در کریپتو است.

در تابستان 2020حدود 11 درصد از  آمریکایی ها،  قصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را داشتند و تا تابستان 2022، این رقم به 15 درصد افزایش یافت که نشان دهنده رشد 36.36 درصدی است.

آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد