عید سعید فطر مبارک

به مناسب عید سعید فطر می توانید از تخفیف عیدانه زدبورس استفاده کنید، مهلت استفاده از تخفیف تا تاریخ 1402/02/03 می باشد

ظرفیت ثبت نام: فقط 150 نفر

مهلت استفاده از این کمپین تا 3 اردیبهشت می باشد

00

روز

00

ساعت

00

دقیقه

00

ثانیه

اشتراک یک ماهه

  • قیمت واقعی: 1،380،000 تومان

  • قیمت با تخفیف: 939،000 تومان

خرید اشتراک یک ماهه

اشتراک دو ماهه

  • قیمت واقعی: 2،380،000 تومان

  • قیمت با تخفیف: 1،690،000 تومان

خرید اشتراک دو ماهه

دوره مقدماتی فارکس

  • قیمت واقعی: 750،000 تومان

  • قیمت با تخفیف: 590،000 تومان

خرید دوره مقدماتی فارکس

دوره سوپر VIP فارکس

  • قیمت واقعی: 6،700،000 تومان

  • قیمت با تخفیف: 4،900،000 تومان

خرید دوره سوپر VIP فارکس