راهنمای وبسایت

تولید ناخالص داخلی اولیه منطقه یورو در سه ماهه سوم 0.2 افزایش یافت که 0.2 پیش بینی شده بود

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

  • تولید ناخالص داخلی اولیه منطقه یورو در سه ماهه سوم 0.2 افزایش یافت که 0.2 پیش بینی شده بود

انتشار داده های روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه منتهی به سپتامبر 2022 به میزان 0.2 درصد رشد کرد که به 0.2 درصد مورد انتظار و 0.8 درصد قبلی رسید.

به صورت سالانه، نرخ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 2.1 درصد در مقابل 4.1 درصد ثبت شده در سه ماهه دوم 2021 افزایش یافت در حالی که با انتظارات 2.1 درصد مطابقت داشت.

 تورم در منطقه یورو در اکتبر 10.7 درصد افزایش یافت که  9.8، درصد پیش بینی شده بود.

آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد