راهنمای وبسایت

تحلیل قیمت AUD/USD: جهت 100-EMA به سمت مقاومت 0.6455 تغییر می یابد.

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

  • AUD/USD در حالی که برای بزرگترین سود روزانه در یک هفته آماده می شود، صعود می کند.
  •  الگوی مثلث متقارن یک ماهه صعود را در میان نوسانگرهای قیمت مثبت محدود می کند.
  • 100-EMA، خط مقاومت هفتگی به عنوان مقاومت محکمی عمل می کند.


AUD/USD در آستانه جلسه اروپا در روز چهارشنبه در حدود نرخ 0.6427 در روز تثبیت می شود. با انجام این کار، جفت ارز استرالیایی آخرین بازگشت از 100-EMA را به سمت خط مقاومت یک هفته ای افزایش می دهد.

با توجه به RSI نزدیک به 50 (14) وکراس صعودی قریب الوقوع در MACD، اصلاح AUD/USD احتمالاً رخ خواهد داد. با این حال، الگوی مثلث متقارن ماهانه بین محدوده 0.6345 و 0.6500 صعود جفت ارز را محدود می کند.

با این حال، همگرایی خط مقاومت هفتگی و اصلاح فیبوناچی 38.2 درصدی نزولی سپتامبر تا اکتبر این جفت ارز ، نزدیک به 0.6455، ازاصلاح مهم قیمت محافظت می کند.

شایان ذکر است که صعود جفت ارز AUD/USD فراتر از نرخ 0.6500 نیاز به تاییدیه از سطح اصلاحی فیبوناچی 50% درمحدوده نرخ 0.6545 دارد تاخریداران را متقاعد کند.

پس از آن، می توان انتظار داشت که به سمت آخرین قیمت ماه سپتامبر نزدیک به نرخ 0.6750 حرکت کند.

از طرف دیگر، شکست واضح حمایت 100-EMA، نزدیک به نرخ 0.6390 تا زمان انتشار خبر ، می تواند به سرعت فروشندگان جفت ارز AUD/USD را به سمت حمایت الگوی مثلث تشکیل شده نزدیک به نرخ 0.6345 سوق دهد.

اگر فروشندگان  نرخ 0.6345 را بشکنند ، روند نزولی حداکثر در حدود نرخ 0.6170 ادامه خواهد یافت.

نمودار 4 ساعته AUD/USD

آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد