راهنمای وبسایت

ممکن است در کوتاه مدت روند رنجی باشد.

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

بر اساس خوانش های اولیه گروه CME، حجم قراردادهای باز در بازارطلا برای چهارمین روز متوالی روز چهارشنبه افزایش یافت، این بار حدود 4.1 هزار قرارداد. 

حجم از همین روند پیروی کرد و حدود 77.2 هزار قرارداد افزایش یافت و پس از عقب نشینی در روز چهارشنبه مجدداً افزایش یافت.

به نظر می رسد طلا زیر 2000 دلار تثبیت شود

اقدام بی‌نتیجه قیمت طلا در روز چهارشنبه با افزایش نرخ بهره و حجم قراردادهای باز طلا همراه بود و در کوتاه مدت رنجی است. در این میان، نرخ 2000 دلارهمچنان مهم است.

آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد