راهنمای وبسایت

سخنرانی لاگارد: ما باید مراقب تغییرات ناشی از سیاست فدرال رزرو باشیم

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) این پنجشنبه، از طریق رویترز، در یک میزگرد با عنوان "پایداری و پول: شکل دادن به اقتصاد آینده" در کنفرانس اقتصاد بانک لتونی شرکت می کند.

نقل قول های کلیدی

رکود برای تسویه تورم کافی نخواهد بود.

ما باید مراقب تغییرات ناشی از سیاست فدرال رزرو باشیم.

در حال حاضر انتظارات تورمی به طور کلی ثابت است.

آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد