راهنمای وبسایت

رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش اندک نرخ بهره رامثبت ارزیابی کرده است

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

  فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه برنامه ریزی شده خود در روز سه شنبه اعلام کرد : "هیئت مدیره افزایش اندک نرخ بهره  را مثبت ارزیابی کرده است."


به گفته وی:

نرخ ها در مدت زمان بسیار کوتاهی به میزان زیادی افزایش یافته است.

نرخ بهره بالاتر اقتصاد را با تاخیر تحت تاثیر قرار می دهد.

نرخ ها باید بالاتر برود، اما ما در یک مسیر از پیش تعیین شده قرار نداریم.

در صورت نیاز به افزایش نرخ های بیشتر آن ها را اعمال خواهیم کرد.

به همین ترتیب، اگر شرایط ایجاب کند، نرخ ها را برای مدتی ثابت نگه می داریم.

هیئت مدیره عواقب و هزینه های عدم افزایش نرخ ها را مورد بحث قرار داد.

تورم بالا یک آفت است، هیئت مدیره مطمئن خواهد شد که این تورم موقتی است.

ما فشار نرخ های بالاتر و تاثیر تورم بر بودجه خانوارها را در نظر می گیریم.

ما نمی توانیم شرایط سخت اقتصاد جهانی را نادیده بگیریم.

آخرین اخبار

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد