پرداخت منتورشیپ

ظرفیت باقی مانده: 5 نفر

لطفا کمپین مورد نظر خود را انتخاب و سپس فرم مربوطه را تکمیل کنید و سپس اقدام به پرداخت کنید

VIP

اساتید: آقای نیک افروز و آقای میرافضلی

مبلغ: 200 تتر

VVIP با جلسات بیشتر

اساتید: آقای مقدسی، آقای نیک افروز، آقای میرافضلی و خانم ناصح زاده

مبلغ: 250 تتر