ثبت نام با موفقیت انجام شد

TGWMt7YdvtRB1xZjYEYHpSrdaQaYdsABgg

لطفا برای ثبت نام در VIP مبلغ 200 تتر و برای VVIP مبلغ 250 تتر به آدرس کیف پول بالا واریز کنید

اگر قبلا واریز انجام داده نیازی به پرداخت مجدد نیست

بعد از واریز یک اسکرین از رسید پرداخت به همراه هش آیدی و اسم فامیل و شماره موبایل به آیدی تلگرام پشتیبانی ارسال کنید

پشتیبانی تلگرام (کلیک کنید)