ثبت نام با موفقیت انجام شد

به نام : سید اسد الله میرافضلی
6104338705292874

لطفا مبلغ NaN تومان را به شماره کارت یا شبا بالا واریز کنید

اگر قبلا واریز انجام داده نیازی به پرداخت مجدد نیست

بعد از واریز یک اسکرین از رسید پرداخت به همراه شماره کارت مبدا و اسم فامیل و شماره موبایل به آیدی تلگرام پشتیبانی ارسال کنید

پرداخت ها بین 48 تا 72 ساعت بررسی خواهند شد

پشتیبانی تلگرام (کلیک کنید)